tien len Tiến lên là gì? Bất ngờ vì cách chơi dễ hiểu không ngờ😱

tien len Introduction

tien len

tien len

tien len Tiến lên là gì? Bất ngờ vì cách chơi dễ hiểu không ngờ😱

tien len

Game bi tiến ln l một trong những tr chi “quốc dn” ở Việt Nam.

Hầu nh bất cứ ai khi hỏi ến ều biết chi tiến ln Miền Bắc hoặc tiến ln Miền Nam.

C lẽ cc bạn ang thắc mắc 2 loại hnh ny c g giống v khc nhau?

Hy ợc những hớng dẫn dới y v tm cho mnh cu trả lời chuẩn xc nhất.

Tiến Ln l g?

Tiến ln l tn một tr chi bi c nguồn gốc từ phng Ty, trong sử dụng bộ bi Ty chuẩn 52 l.

Tr ny hiện l một trong những game bi ổi thởng c số ngời chi ng nhất tại Việt Nam.

Mặc d c một số biến thể nhng về c bản th chng ều c chung nguồn gốc v số lợng cc qun bi.

Nguồn gốc game bi tiến ln

Thực tế cha c thng tin chnh thống no về ngời sng tạo ra tr chi ny v chng xuất hiện từ khi no.

Tuy nhin theo một số nghin cứu mới nhất th bi tiến ln xuất hiện v pht triển mạnh vo những nm 80 của thế kỷ trớc.

Tại Việt Nam tr chi ny du nhập từ thời Php thuộc v ến nay vẫn ợc rất nhiều ngời yu thch.

Mặc d khng phải l game dn gian truyền thống nhng vị tr của Tiến ln trong việc lm phong ph ời sống vn ha, tinh thần của ngời dn l kh lớn.

ặc biệt chng c tnh giải tr cao v cn ợc sử dụng ể c cợc ổi thởng.

Tr chi c nguồn gốc từ lu ời
Bộ bi Tiến ln gồm bao nhiu l?

D cc bạn chi tiến ln theo miền no, biến thể no th theo luật ều sử dụng bộ bi Ty 52 l.

Bộ ny sẽ c ủ cc qun ợc xếp theo thứ tự từ lớn ến b nh sau:

2, A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.

Cc l bi cng ợc phn chia ộ lớn dựa vo chất của chng. Cụ thể l:

C ♥ > R ♦ > Tp/Chuồn ♣ > Bch ♠.

Theo cc phn chia trn th 2♥ l l bi lớn nhất v nhỏ nhất chnh l 3 ♠.

Mỗi vn bn sẽ ợc bắt ầu khi c 2 ngời tham gia v tối a ln tới 4 ngời chi.

Mỗi  ngời chi sẽ ợc chia số qun bi nh nhau v sẽ lần lợt nh ể phn ịnh thắng thua.

Cc loại hnh Tiến ln phổ biến nhất

Hiện nay game bi tiến ln c rất nhiều biến thể theo từng nh ci khc nhau nhng ni chung ều ợc chia thnh 2 dạng sau:

Tiến Ln Miền Bắc

Chi theo kiểu của ngời Miền Bắc th nếu ai nh hết bi trớc l thắng. Ngời thắng sẽ nhận ợc ton bộ tiền của ngời thua.

Ở vn bi ầu tin th ngời no c 3 bch ♠ sẽ bắt ầu i trớc. Ngời i trớc c u thế l bỏ i ợc 1 qun trong bộ bi của mnh.

3 bch ♠ c thể nh lẻ hoặc thnh i, ba, theo dy ty theo lựa chọn của ngời chi.

Từ vn tiếp theo th ngời chiến thắng sẽ ợc quyền i trớc.

Lu : nếu ngời no ền cng ở vn trớc sẽ ợc nh ầu tin ở vn sau.

Trong bi tiến ln Miền Bắc th mỗi ngời chi ợc chia 13 l bi.

Sau khi l bi ầu tin ợc nh ra, ngời ngồi bn tay phải sẽ ợc quyền chặt bi ầu tin v lần lợt nh vậy.

Bi chặt l l bi cao hn cng dy, cng chất, cng số qun.

Nếu khng c l bi mạnh hn th ợc quyền bỏ qua v nhờng quyền chặt cho ngời khc.

Ngời chặt cuối cng sẽ ợc tnh thắng v nh tiếp l bi sau mới sau .

Theo luật Tiến ln Miền Bắc th qun 2 (Heo) l lớn nhất, chặt ợc mọi qun bi lẻ nhng khng ợc nh cuối cng.

Nếu nh cuối sẽ bị thối Heo v bị phạt.

Tứ qu c thể chặt ợc Heo, Tứ qu lớn sẽ chặn ợc tứ qu nhỏ hn v cng khng ợc nh cuối.

Nếu ngời chi no hết bi ầu tin sẽ Nhất v một số ni th nhất n tất cn những ngời khc ty vị tr m phải trả tiền thua theo cc mức khc nhau.

Tiến Ln Miền Bắc c lối chi khc biệt so với Miền Nam
Tiến Ln Miền Nam

Ngời Miền Nam rất yu thch tr chi ny nn c thể ni Tiến ln Miền Nam phổ biến hn cả.

Tr chi ny khng phải chỉ ợc chi ở Miền Nam m hiện nay d ở bất cứ u bạn cng c thể tham gia ặt cợc.

Chi tiến ln kiểu Miền Nam c quy ịnh nhiều luật lệ chặt chẽ hn nn ợc yu thch hn.

V dụ: Nh kiểu Tới trắng – thắng ngay sau khi chia bi nếu c bộ ặc biệt (tứ qu 2 chẳng hạn).

Ngoi ra những ngời thua cn c cch ếm heo v hng v cng th vị khc.

Thể loại bi ny rất ợc a chuộng vo dịp Tết tại Miền Nam
Hớng Dẫn Cch Chi Tiến Ln Miền Nam

Bạn c biết v sao Game bi ổi thởng Tiến ln Miền Nam lại phổ biến hn hay khng?

chnh l v cch nh n giản, dễ hiểu v thởng – phạt rất phn minh.

Dới y chnh l những quy tắc chi, tnh iểm v trả thởng m bạn nn biết trớc khi tham gia bất cứ vn cợc no.

1 Tụ bi thờng gồm 4 Tay Chi
Luật chi Tiến Ln Miền Nam

Chi Tiến ln Miền Nam p dụng luật tới trắng v cc quy tắc chặt, thối, cng rất chi tiết.

a) Tới trắng

Ngời chi ợc cho l Tới trắng khi c một bộ ặc biệt no ngay sau khi chia bi (V dụ tứ qu Heo).

Lc th họ sẽ ợc tnh Nhất m khng cần nh bất cứ qun no v vn bi kết thc.

Tới trắng cng ợc phn chia thnh 2 trờng hợp ty vo nh ci l:

ếm Heo v hng (cc kết hợp): Xt trong những ngời thua cuộc nếu ai c Heo (2) v hng th sẽ tnh thối. Ngời ny sẽ bị phạt tiền thua + tiền thối Heo cho ngời Nhất.Khng ếm Heo: Ngời thua sẽ chỉ mất tiền thua cho ngời Tới trắng. Thng thờng th tới trắng sẽ nhận ợc gấp i tiền cợc từ những ngời thua.

Theo luật, cc bộ ặc biệt sau xuất hiện sau khi chia bi th sẽ ợc tnh l Tới trắng:

-Ở vn ầu tin:

Tứ qu 3.3 i thng (C 3 bch).

-Ở vn thứ 2 trở i:

Sảnh rồng: Dy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A, 2 khng cần cng chất.6 i thng.Tứ qu Heo (Tứ qu 2).5 i thng.6 i.Chỉ duy nhất 1 l bi khc mu.

Ở tiến ln Miền Nam, nếu trong 1 vn c 2 ngời cng tới trắng th ai gần với ngời i l bi ầu tin trớc (bn tay phải) sẽ ợc tnh thắng.

Tuy nhin xc suất ny cng v cng thấp.

b) Cng/Chy

Chắc chắn khng ai muốn bị thua Cng v sẽ bị phạt tiền rất nhiều.

Cng/Tới trắng chnh l thuật ngữ dng ể chỉ những ngời chi cha nh ợc bất cứ l bi no trong khi c ngời về nhất.

Khi bị Cng th ngời thua sẽ bị xử thua thm 2 vn tiếp theo v sẽ bị ếm heo, hng ể phạt thm.

Số tiền phạt sẽ ợc chuyển cho ngời nhất. Ty từng trờng hợp m luật cn quy ịnh:

1 ngời Cng: 2 ngời cn lại tiếp tục chi ể phn chia vị tr.2 ngời Cng: Ngời thứ 3 sẽ về nh v xt ền lng.3 nh Cng: ền lng.Quy tắc xt ền bi:

Nếu c bi nh ợc m khi ến lợt khng nh th ền lng.

Ngời về nh c bi nh ợc m khng i cng sẽ bị ền lng

Ngời ền lng sẽ trả tiền thua ton bộ cho những ngời chi khc.

Ni cch khc th tiền thởng cho ngời Nhất d thế no cng khng thay ổi.

Ngời ền lng c thm một an ủi chnh l ợc nh bi ầu tin ở vn sau .

Trong một vn chi c ngời ền lng th ngời về Nh, Ba sẽ khng mất bất cứ khoản tiền g v cng khng nhận ợc g cả.

c) Chặt

Chặt ngha l ngời i sai dng cc bộ bi, cc kết hợp mạnh hn ể chặn bi của ngời i trớc. Theo luật th quy tắc chặt ny nh sau:

Tứ qu chặt ợc: i Heo, 3 i thng, tứ qu nhỏ hn.3 i thng chặt ợc: 1 heo, 3 i thng nhỏ hn.4 i thng chặt ợc: 1 heo, i heo, 3 i thng, 4 i thng nhỏ hn, tứ qu.

Ngời chi sau c quyền chặt bi ngời chi trớc v cứ tiếp tục nh vậy.

y ợc gọi l cch chặt chồng v ngời chi bị chặt cuối cng sẽ ền ton bộ tiền chặt.

Nếu một ngời bỏ lợt th khng ợc php chặt tiếp ở vng . Chỉ khi vng chặt kết thc th cc lợt chặt lại ợc khi phục.

d) Thi/thối

Thối ngha l khi c ngời chiến thắng hoặc tới trắng th ngời thua vẫn cn một số kết hợp ặc biệt nh sau:

1 hoặc nhiều Heo.4 i thng.3 i thng.Tứ qu.

Nếu ngời thua (Về bt) cn heo/hng nh trn sẽ bị phạt kh nặng theo quy tắc: phạt chặt bao nhiu th phạt thối cng bấy nhiu.

Thờng th phạt thối theo cc mức:

Heo en: tiền cợc.Heo ỏ: 1 lần tiền cợc.3 i thng: 1 lần tiền cợc.4 i thng: 2 lần tiền cợc.Tứ qu: 1,5 lần tiền cợc.

Lu : Ngời bị chặt cuối nh heo/hng sau cng v c ngời chặt ợc kết hợp ny th ha cả lng. Ngha l khng ai ợc hay mất tiền ở vng .

e) Một số luật phụ khi nh Tiến ln Miền Nam

Ngoi những luật ợc quy ịnh cụ thể nh trn th trong bi tiến ln Miền Nam cn c một số quy tắc bất thnh vn nh sau:

Nếu ến lợt nh/chặt m c hnh ộng, lời ni khiến ngời khc hiểu l bỏ qua th khng thể thay ổi. Ngời chi sẽ bị mất lợt ở vng v sẽ ợc chi tiếp ở vng chặt tiếp theo.Khi ến lợt ra bi/chặt m c lời ni sẽ nh l bi no th bắt buộc phải hạ l bi . Nếu chỉ l cch nh lừa khi ngời chi khng thực sự c l bi th c thể sẽ bị phạt.Nếu ngời chi trớc cha chnh thức hạ bi m ngời sau hạ bi trớc th ngời i sau bị lộ bi. Ngời i trớc c quyền yu cầu ngời sau cầm bi ln ể tiếp tục vng chi.Những ngời chi khng ợc php c hnh ộng kiểm, ếm cc l bi hạ. Tuy nhin hon ton c thể tự nhẩm v suy on.Khi vn bi ang diễn ra th ngời chi ợc quyền che cc l bi mnh ang giữ. Nếu vn bi kết thc th tất cả phải hạ bi v cng khai cc l bi cn lại (nếu c) ể kiểm.

Ngoi ra, ty từng sới bạc sẽ c thm một vi quy ịnh ngoi lề khc.

Nhn chung th bi tiến ln Miền Nam sẽ tun thủ theo cc nguyn tắc cố ịnh ở trn.

Cch chi bi Tiến Ln Miền Nam

Theo luật ợc quy ịnh th chi tiến ln Miền Nam v cng n giản. ầu tin cần ảm bảo c từ 2 ến 4 ngời chi.

Với một số hnh thức nh online thi ấu với nh ci th khng giới hạn số ngời tham gia.

Hiện nay nh Tiến ln ổi thởng Miền Nam trực tuyến ang ợc yu thch nhất v mức tiền thởng kh cao.

Chi nh bi tiến ln ổi thởng th mỗi bn cợc ều quay ịnh mức tiền thởng v phạt khc nhau.

Cc bạn nn thỏa thuận r iều ny trớc khi bắt ầu tham gia ể trnh tranh chấp sau ny.

Khi chi bi th cc bạn cần nắm r luật chi nh hớng dẫn ở trn. Trong vn khởi ầu th ai c 3 Bch sẽ i trớc.

Cc vn sau th ngời i ầu tin chnh ngời ở vn trớc thắng hoặc ền lng.

Sau khi ngời chi ầu tin nh bi th ngời ngồi gần nhất bn tay phải sẽ ợc quyền chặt ầu tin v cứ tiếp tục nh vậy ến khi khng c ai chặt tiếp.

Ngời chặt cuối cng sẽ l ngời ợc nh bi ầu tin ở vng chi tiếp theo.

Nếu tại một vng cợc, bất cứ ai bỏ vng th sẽ chỉ ợc tiếp tục nh/chặt khi vng mới bắt ầu.

Theo luật của tiến ln Miền Nam th ngời no hết bi trn tay trớc sẽ tnh thắng.

Tuy nhin nếu ngời nhất nh tứ qu hoặc 2 cuối cng vẫn sẽ bị phạt.

Những ngời chi cn lại ty theo số bi cn lại ể tnh phạt thối heo, hng theo quy ịnh.

Cch giải bi thế tiến ln Miền Nam

Tiến ln Miền Nam l tr chi n khch nhất hiện nay với luật chi n giản.

Tuy nhin bạn c bao giờ tự hỏi v sao mnh t khi chiến thắng ở tr ny hay khng?

May mắn chỉ l một phần m chiến thuật nh cng v cng quan trọng.

Dới y l một số cch giải bi tiến ln Miền Nam rất hiệu quả m bạn c thể p dụng linh hoạt trong mỗi vn bi.

Kh thế chi sao???
a) Giải bi tiến ln Miền Nam khng c Heo

Heo l l bi quyền lực nhất nn nếu thiếu heo trong bộ th bạn mất i u thế rất lớn.

Tuy nhin ừng lo lắng v chng ta vẫn c thể chiến thắng với cc qun A.

Hy nh cc qun cao ể chặt bi lẻ, p ối phng ra hết 2 v nh vậy qun A của bạn sẽ l b chủ.

Thm một cch hiệu quả khc l yếu tố tm l.

ừng tỏ r thi ộ thất vọng, lo lắng sau khi chia bi ể ối phng on biết ợc bạn ang thiếu 2.

Hy tự tin, dng cc phng php nh lạc hớng ể ngời chi khc nhầm tởng bạn c tứ qu, cc bộ thng.

b) Giải bi tiến ln Miền Nam nhiều qun lẻ

Bi cng nhiều qun lẻ v nhỏ th c hội thắng lại cng thấp. ể lật ngợc tnh thế th bạn cần dựa vo cch nh v những qun bi cao cn lại của mnh.

Hy tận dụng mọi c hội ể “tẩu tn” những l bi nhỏ ở mọi lc.

C thể dng bi cao ể chặt ối phng ể ginh quyền i bi cho mnh.

Ngoi ra nn ể dnh t nhất một l bi cao cuối cng ể chặt.

c) Giải bi tiến ln Miền Nam khi c bi cao

Xin chc mừng v bạn nắm giữ những l bi cao nhất trong bộ nh Heo, A, K, Q, J…

Tuy nhin ừng vội mừng v nếu khng cẩn thận bạn sẽ vẫn thua nh thờng.

Bạn khng nn ể lộ cho ối phng biết mnh c những qun bi no v c thể họ sẽ tm cch ể chặt.

Khng nn ra nh hết cc qun bi cao ngay lc ầu v thế bạn sẽ chỉ cn cc bi thấp v khả nng bị chặt rất lớn.

Việc bn no ợc nh ầu tin, ngoi ra cần lu khng ợc nh Heo hay tứ qu cuối cng v bạn sẽ bị phạt kh nặng.

Chi Tiến Ln ở u?

Thắc mắc ny cng chnh l tiếng lng của rất nhiều ngời am m bi tiến ln. Việc lựa chọn chỗ chi uy tn i khi cng lm bạn au ầu.

Ty vo mục ch giải tr hay kiếm tiền thởng lớn m chng ta c thể lựa chọn một trong 2 loại hnh nh sau:

Chi Tiến Ln Offline

nh bi offline l cch chi truyền thống tại cc sới bạc rất quen thuộc. Chỉ cần 2 – 4 ngời v 1 bộ bi Ty chuẩn l ta c thể bắt ầu cuộc chi.

Hnh thức ny rất thờng gặp ở cc dịp lễ, hội h, Tết…

Nếu chi bi tiến ln n thuần giải tr th c thể chi cng khai ở bất cứ u.

Tuy nhin nếu c dấu hiệu sử dụng tiền, ti sản ể c cợc, trao ổi trn chiếu bạc th bạn sẽ c thể ối diện với nguy c phạt hnh chnh hay phạt t theo quy ịnh của Php luật.

Hiện nay ở Việt Nam chỉ c Casino Ph Quốc cho php ngời Việt tham gia chi hợp php tr ny.

ể ợc quyền chi th bạn cng cần phải ảm bảo cc iều kiện khc, ặc biệt l ti chnh.

Dịp Tết v chi bi lun gắn liền với nhau
Chi Tiến Ln Online

Khắc phục những nhợc iểm của nh bi offline th chi tiến ln online ngy cng ợc yu thch v thu ht ng ảo ngời chi tham gia.

nh bi tiến ln trực tuyến c lợi thế l:

Khng giới hạn ngời chi.Chủ ộng về thời gian, ịa iểm tham gia. Chỉ cần c my tnh hoặc iện thoại kết nối internet l c thể tham gia chi v ặt cợc thuận lợi.Bảo mật về danh tnh. Hiện nay cc nh ci thờng ợc thnh lập hợp php ở nớc ngoi v ặt my chủ ở nớc ny. Do thng tin ngời chi, bn cợc…ều ợc bảo mật chặt chẽ v tạo sự tin tởng cho ngời tham gia.Tỷ lệ trả thởng cao. ể khuyến khch hnh thch chi ny th cc nh ci tung ra nhiều chng trnh khuyến mi nh tặng lần nạp ầu tin, tặng % ng k, sinh nhật…ặc biệt l mức thởng cng v cng hấp dẫn.Hỗ trợ nhanh chng. Thực tế th ngời chi sẽ ợc hỗ trợ nhanh chng về luật chi, nạp rt…

ể chi tiến ln online thuận lợi th chắc chắn cc bạn cần chọn nh ci uy tn, c số lợng thnh vin ng ảo, nhiều nm kinh nghiệm.

Nh vậy th trải nghiệm cuộc chi mới trọn vẹn v c c hội chiến thắng cao.

HIện trn thị trờng c nhiều App Tiến Ln
FAQ – Những cu hỏi thờng gặp khi chi tiến ln

Dới y l lời giải p cho những thắc mắc ợc nhiều ngời tm kiếm nhất hiện nay:

Q1: Ai l ngời c quyền nh trớc?

A: Trong bi tiến ln th ngời ợc quyền i trớc l:

Ở vn ầu tin: Ai c 3 Bch sẽ ợc i trớc.Tại cc vn tiếp theo: Ngời thắng vn trớc, ngời tới trắng vn trớc ợc quyền u tin. Nếu trong vn trớc c ngời ền lng th ngời ny ợc nh ầu tin ở vn sau .Q2: Cch chia bi c tứ qu nh thế no?

A: Thực tế th bộ bi ợc xo rất kỹ trớc khi chia v việc c Tứ qu hay Heo chỉ l may mắn.

Hiện nay c rất nhiều mẹo cờ bạc bịp ể chia bi theo muốn nhng cần luyện tập rất lu v rủi ro cao khi bị pht hiện.

Tốt nhất cc bạn khng nn p dụng cch ny trong nh bi tiến lin.

Ngoi ra nếu chi nh bi trực tuyến th khả nng gian lận cng l rất thấp.

Q3: Bi tiến ln tiếng anh l g?

A: Tiến ln l tr chi thịnh hnh ở cc nớc phng ng v c nhiều biến thể.

“Tiến ln” l tn ring của tr chi ny v nếu dịch ra tiếng Anh th c thể sử dụng cụm từ “all forward card”.

Q4: Chặt heo nh thế no?

A: Chặt heo thế no th ng luật? Bạn chỉ cần tun theo cc quy tắc sau y:

Thứ tự heo ợc xếp từ lớn ến nhỏ l C, R, Tp/Chuồn, Bch. Do 2 c l lớn nhất v 2 bch l nhỏ nhất.Heo lớn hn sẽ chặt ợc heo nhỏ hn.Heo chặt ợc tất cả cc qun bi thấp hn.i Heo chặt ợc i thng.Tứ qu chặt ợc heo.3 i thng chặt ợc 1 heo.4 i thng chặt ợc 1 heo.Lời kết về nh bi tiến ln

Trn y l ton tập những hớng dẫn cch chi Tiến ln Miền Bắc v Tiến ln Miền Nam.

Hy vọng với thng tin chi tiết về luật chi, quyền i trớc, tới trắng, chặt heo…th cc bạn c ợc những kiến thức c bản nhất.

Hy sử dụng cc bản game tiến ln demo dnh cho ngời mới bắt ầu ể luyện tập trớc khi tiến hnh ặt cợc thực tế.

V nn nhớ lựa chọn kỹ nh ci uy tn ể tng c hội chiến thắng cho mnh. Chc cc bạn may mắn.

About Latest Posts Edric - Nguoi Ke Thua Vat ChatTi l Edric - Ngời Kế Thừa Vật Chất, chuyn mn của ti l những l bi. Bất kỳ tr chi nh bi no ti cng hứng th v am m d l bi Ty hay bi Ta Latest posts by Edric - Nguoi Ke Thua Vat Chat (see all) X dch l g? 8 cu hỏi về X dch Fan lu nm cha chắc biết - Thng Một 8, 2022 Hớng Dẫn Cch Lt Bi 3 Cy ỉnh Cao ợc Nhiều Cao Thủ p Dụng - Thng Chn 13, 2021 Hớng Dẫn Chia Bi Co 9 Nt Thần Sầu Gip Anh Em Chiếm u Thế - Thng Bảy 4, 2021

tien len Tags

tien len ,Tiến lên là gì? Bất ngờ vì cách chơi dễ hiểu không ngờ😱

tien len Tiến lên là gì? Bất ngờ vì cách chơi dễ hiểu không ngờ😱

 no news!